Etisk handel


Sport Innovation setter etisk handel og miljø i fokus. Vi produserer derfor våre produkter i Europa som gjør at vi i langt større grad kan følge opp våre fabrikker vedrørende gjeldende EU-krav i forbindelse med arbeidsvilkår og miljø.

Vi besøker vår fabrikk på månedlig basis og får løpende bekreftet sosiale forhold.  Et arbeidsmiljø bestående av voksne medarbeidere i trygge omgivelser og med vanlige rettigheter som regulert arbeidstid, lønnsvilkår og ferier.

Med tilrettelagte EU-pakker er det investert i lokaler og utstyr som kan likestilles med norske bedrifter. Moderne utstyr med ny og renere teknologi, utviklet for å best mulig ivareta hensynet til miljøet.

Vi fokuserer på kortreiste tekstilprodukter ved å velge å produsere i Europa og sammen med vårt direct delivery konsept, er målet å ha så få ledd i verdikjeden som mulig. Fabrikken vår produserer det meste av sine materialer selv, som gir mindre transport av råvarer og gjør at vi kan importere selve sluttproduktet på EUR1-sertifikat.

Vi har også valgt å produsere on-demand, som vil si at vi kun produserer akkurat det våre kunder har behov for. Dette er et aktivt valg, hvor vi ønsker å være en noe mer bærekraftig motpol til det massive overforbruket som finnes i tekstilbransjen - hvor enorme mengder produkter blir liggende i overskuddslagre, for deretter å dumpes billig eller destrueres.

Code of conductFokuset på miljøvennlig produksjon og en grønnere profil er noe vi tar på alvor. Vårt ansvar i denne sammenheng er å bli en mest mulig bærekraftig bedrift.