Etisk handel


Sport Innovation setter etisk handel og miljø i fokus. Våre retningslinjer skal følges så langt det lar seg gjøre for de brands vi representerer. Vi setter høyere krav til brands vi eier, da vi i større grad kan ha kontroll på våre partneres virksomhet og eventuelle underleverandører. For våre internasjonale agentur-brands kan det settes krav til at vår partner som eier agenturet, følger internasjonale standarder for etisk handel. Det er allikevel en utfordring å få sjekket ut direkte forhold hos underleverandører til våre agentur-partnere.

Vi er en liten aktør i den store sammenhengen, men har allikevel en stemme vi vil bruke for å fremme til best mulig arbeids- og miljøforhold hos våre partnere. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi jobber ut i fra minimumskravet i internasjonale standarder for å tydeliggjøre viktige retningslinjer og hvilke forventninger vi har til våre leverandører. Den internasjonale standarden dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, rettigheter vedrørende arbeidsforhold og hensyn til miljøet.

Veivalg for brands vi eier
Vi produserer i våre produkter i Europa som gjør at vi i langt større grad kan følge opp våre fabrikker vedrørende gjeldende EU-krav i forbindelse med arbeidsvilkår og miljø.

Ved å besøke våre leverandører flere ganger i året, kan vi løpende få bekreftet sosiale forhold som at arbeid utføres av voksne arbeidere i trygge omgivelser med vanlige rettigheter som regulert arbeidstid, lønnsvilkår og ferier.

Med tilrettelagte EU-pakker er det investert i lokaler og utstyr som kan likestilles med norske bedrifter. Moderne utstyr med ny teknologi, som i større grad er utviklet for å ta hensyn til miljøet.

Vi fokuserer også på kortreiste tekstilprodukter ved å velge å produsere i Europa. Videre produserer våre fabrikker det meste av sine materialer selv, som gjør at vi kan importere selve sluttproduktet på EUR1-sertifikat.

Vi har også valgt å produsere on-demand, som vil si at vi kun produserer akkurat det våre kunder har behov for. Dette er et aktivt valg, hvor vi ønsker å være en noe mer bærekraftig motpol til det massive overforbruket som finnes i tekstilbransjen - hvor enorme mengder produkter blir liggende i overskuddslagre, for deretter å dumpes billig eller destrueres.

Fokuset på miljøvennlig produksjon og en grønnere profil er noe verdenssamfunnet må ta på alvor. Vi må ta vårt ansvar i denne sammenheng ved å bli en mest mulig bærekraftig bedrift. Målet er å bli et sertifisert miljøfyrtårn.